Museu dels Pastors – Llessui

El Museu dels Pastors de la Vall d’Àssua, després d’una breu introducció a les característiques de la vall, dels pastors i de les ovelles, explica en profunditat les diferents tasques que han de realitzar els pastors durant el cicle anual. És intenció dels organismes impulsors del museu que aquest no esdevingui únicament una sala d’exposició d’objectes i panells informatius, sinó que s’ha de convertir en un projecte dinamitzador del poble de Llessui i de tota la Vall.

Es vol convertir el centre en una mena de parc temàtic que dediqui molta atenció a recordar la forma de treballar i viure dels pastors d’anys enrere, però sense oblidar l’evolució que també han experiment darrerament i els canvis que han suposat les noves tecnologies: estris de localització via satel·lit, telefonia mòbil, xolla mecanitzada, etc.

      Accreditation of the Biosphere distinction