Museu de les Papallones – Pujalt

Es poden veure totes les papallones que volen a Catalunya i conèixer com viuen i com es relacionen amb el seu entorn. També observarem com adopten formes i actituds per defensar-se i adaptar-se a l’mig. Finalment, trobarem exemples de les principals famílies d’insectes catalans.

      Accreditation of the Biosphere distinction